Pozar piaseczno

Wiedza z obszaru gaszenia pożaru jest pewnym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jakiś z najbardziej wymagających żywiołów, niemożliwych do poznania, szybko powtarzający się i zmieniający wszystko co zobaczy na bliskiej drodze. Każde pomieszczenie, w jakim odbywają ludzie, powinno być wystarczająco urządzone w narzędzia przeciwpożarowe, które będą tworzyły skuteczną broń w potyczce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z zdrowymi przyrządami, które wnoszą do powstawania ognia i zabezpieczania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie każdy rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy uwag tego jednego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i wykona, że pożar coraz dużo wybierze na sile. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle pomocne objawia się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje tak dużą skuteczność, jednak ma pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej wykorzystania na otwartej przestrzeni, ponieważ w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą wykaże się za to szczególnie aktywne w pomieszczeniach zamkniętych, o niskich rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii polegającej na funkcjonowaniu hamującym dopływu tlenu i szybkim zaniżaniu jego poziomu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Ważna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im piękniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym znacznie pomocna w niezgodzie z płomieniami pokaże się para.