Para wodna jaki to stan skupienia

Para wodna jest powszechnie używanym środkiem gaśniczym. Wiąże się ją zaledwie w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para ma niski ciężar dobry i w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Acai Berry Extreme

Podaje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną kojarzy się do gaszenia pożarów, jakie potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy może stanowić kierowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie obowiązują w reakcję z wodą w ścisłych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultacie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w strefie spalania. Najbardziej wydajne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być brana jedynie w współczesnych miejscach, co do jakich zamierza się pewność, iż nie leżą w nich pracownicy. Z wskazówki na głębokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić bolesna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.